Αγροτικός - Κτηνοτροφικός - Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Σωλήνες νερούΜοντέλο Κατασκευαστής- Εικόνα προϊόντος Όνομα προϊόντος Τιμή
701.00X Λάστιχο νερού ؽ″ (13mm)

Λάστιχο νερού ؽ″ (13mm)

Garden Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.01X Λάστιχο νερού Ø⅝″ (16mm)

Λάστιχο νερού Ø⅝″ (16mm)

Garden Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.02X Λάστιχο νερού ؾ″ (19mm)

Λάστιχο νερού ؾ″ (19mm)

Garden Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.04X Λάστιχο νερού Ø1″ (25mm)

Λάστιχο νερού Ø1″ (25mm)

Garden Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.04X Λάστιχο νερού δύο στρώσεων ؽ″ (13mm)

Λάστιχο νερού δύο στρώσεων ؽ″ (13mm)

Fortex Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.05X Λάστιχο νερού δύο στρώσεων Ø⅝″ (16mm)

Λάστιχο νερού δύο στρώσεων Ø⅝″ (16mm)

Fortex Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.06X Λάστιχο νερού δύο στρώσεων ؾ″ (19mm)

Λάστιχο νερού δύο στρώσεων ؾ″ (19mm)

Fortex Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.07X Λάστιχο νερού δύο στρώσεων Ø1″ (25mm)

Λάστιχο νερού δύο στρώσεων Ø1″ (25mm)

Fortex Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και 50 μέτρων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.2XX Πλαστικός σωλήνας σπιράλ Νεροσώλ κουλούρα 50 μέτρων

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ Νεροσώλ κουλούρα 50 μέτρων

Διαθέσιμα μοντέλα: Κωδικός Εσωτερική διάμετρος 701.22X ؾ″ (19mm) 701.23X Ø1″ (25mm) ...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.29X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1″ (25mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1″ (25mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 10 bar. Πίεση θραύσης: 30 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.30X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1¼″ (32mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1¼″ (32mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 9 bar. Πίεση θραύσης: 27 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.31X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1½″ (38mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1½″ (38mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 8 bar. Πίεση θραύσης: 24 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.37X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1½″ (38mm) μεγάλης αντοχής

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø1½″ (38mm) μεγάλης αντοχής

Tyana - H Μέγιστη πίεση: 16 bar. Πίεση θραύσης: 48 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.32X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2″ (51mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2″ (51mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 8 bar. Πίεση θραύσης: 24 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.38X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2″ (51mm) μεγάλης αντοχής

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2″ (51mm) μεγάλης αντοχής

Tyana - H Μέγιστη πίεση: 16 bar. Πίεση θραύσης: 48 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.33X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2½″ (63mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2½″ (63mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 8 bar. Πίεση θραύσης: 24 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.39X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2½″ (63mm) μεγάλης αντοχής

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø2½″ (63mm) μεγάλης αντοχής

Tyana - H Μέγιστη πίεση: 15 bar. Πίεση θραύσης: 45 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.34X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3″ (76mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3″ (76mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 7 bar. Πίεση θραύσης: 21 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.40X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3″ (76mm) μεγάλης αντοχής

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3″ (76mm) μεγάλης αντοχής

Tyana - H Μέγιστη πίεση: 12 bar. Πίεση θραύσης: 36 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.35X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3½″ (90mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3½″ (90mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 7 bar. Πίεση θραύσης: 21 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.41X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3½″ (90mm) μεγάλης αντοχής

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø3½″ (90mm) μεγάλης αντοχής

Tyana - H Μέγιστη πίεση: 10 bar. Πίεση θραύσης: 30 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.36X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø4″ (102mm)

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø4″ (102mm)

Tyana - M Μέγιστη πίεση: 7 bar. Πίεση θραύσης: 21 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας

701.42X Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø4″ (102mm) μεγάλης αντοχής

Σωλήνας μάνικας με λινά αγροτικής χρήσης Ø4″ (102mm) μεγάλης αντοχής

Tyana - H Μέγιστη πίεση: 10 bar. Πίεση θραύσης: 30 bar. Διαθέσιμο σε κουλούρες των 15, 20, 30 και...


Επικοινωνήστε μαζί μας


Copyright © 2021 mountingsystems.gr. Powered by gowebshop.net