Αγροτικός - Κτηνοτροφικός - Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Σύνδεσμοι κικλιδωμάτων

 


Μοντέλο Κατασκευαστής- Εικόνα προϊόντος Όνομα προϊόντος Τιμή
AL 09-19 Διακοσμητική φλάντζα βάσης για σωλήνες Ø50

Διακοσμητική φλάντζα βάσης για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 09-17 Διακοσμητική φλάντζα βάσης για σωλήνες Ø65

Διακοσμητική φλάντζα βάσης για σωλήνες Ø65

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 09-18 Εσωτερικός σύνδεσμος στήριξης για σωλήνες Ø50

Εσωτερικός σύνδεσμος στήριξης για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 09-16 Εσωτερικός σύνδεσμος στήριξης για σωλήνες Ø65

Εσωτερικός σύνδεσμος στήριξης για σωλήνες Ø65

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-00 I Σύνδεσμος από σωλήνα Ø30 σε σωλήνα Ø40

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø30 σε σωλήνα Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-01 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø30 σε σωλήνα Ø50

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø30 σε σωλήνα Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-02 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø30 σε σωλήνα Ø50

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø30 σε σωλήνα Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-03 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø40

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-04 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø40

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-05 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø50

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-06 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø50

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-08 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø50

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø40 σε σωλήνα Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-10 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø50 σε σωλήνα Ø40

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø50 σε σωλήνα Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-11 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø50 σε σωλήνα Ø50

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø50 σε σωλήνα Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-12 Σύνδεσμος από σωλήνα Ø50 σε σωλήνα Ø50

Σύνδεσμος από σωλήνα Ø50 σε σωλήνα Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 02-01 Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø30 ασ

Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø30 ασ

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 02-02 Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø30 χρ

Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø30 χρ

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 02-03 Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø40 ασ

Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø40 ασ

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 02-05 Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø40 χρ

Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø40 χρ

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 02-06 Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø50 ασ

Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø50 ασ

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 02-07 Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø50 ασ

Σύνδεσμος κουπαστής κικλιδώματος μεταβλητής γωνίας για σωλήνες Ø50 ασ

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-14 Σύνδεσμος τοίχου σε σωλήνα Ø30 διπλός

Σύνδεσμος τοίχου σε σωλήνα Ø30 διπλός

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 07-13 Σύνδεσμος τοίχου σε σωλήνα Ø30 μονός

Σύνδεσμος τοίχου σε σωλήνα Ø30 μονός

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας


Copyright © 2024 mountingsystems.gr. Powered by gowebshop.net