Αγροτικός - Κτηνοτροφικός - Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Φλάντζες κικλιδωμάτων

 


Μοντέλο Κατασκευαστής- Εικόνα προϊόντος Όνομα προϊόντος Τιμή
AL 05-01 Δακτυλίδι για σωλήνες Ø16

Δακτυλίδι για σωλήνες Ø16

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 05-02 Δακτυλίδι για σωλήνες Ø30

Δακτυλίδι για σωλήνες Ø30

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 05-03 Δακτυλίδι για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 05-04 Δακτυλίδι για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 05-05 Δακτυλίδι για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 05-06 Δακτυλίδι για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-01 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø30

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø30

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-03 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-03 A Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-04 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-05 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-17 A Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø16

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø16

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-13 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø30

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø30

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-14 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-15 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-16 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-17 Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι συνδέσμου κολώνας μακρύ για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-06 Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø16

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø16

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-07 Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø30

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø30

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-10 Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø30

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø30

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-08 Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-11 Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-11 A Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø40

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-09 Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-09 A Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-12 Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-12 A Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Δακτυλίδι συνδέσμου πατώματος - τοίχου για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-11 B Ροζέτα φλάντζας για σωλήνες Ø40

Ροζέτα φλάντζας για σωλήνες Ø40

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας

AL 04-12 B Ροζέτα φλάντζας για σωλήνες Ø50

Ροζέτα φλάντζας για σωλήνες Ø50

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο


Επικοινωνήστε μαζί μας


Copyright © 2021 mountingsystems.gr. Powered by gowebshop.net